Pielgrzymka kolejarzy – listopad 2012

by Ania

 W listopadzie każdego roku do Częstochowy z całej Polski zjeżdżają się kolejarze, by przed obrazem Czarnej Madonny modlić się i złożyć swe troski